: Registered Office :
Rayat Shikshan Sanstha
Central Office,
Karmaveer Samadhi Parisar,
Near Powai Naka,
Satara - 415 001.
Dist : Satara (Maharashtra,
(India)
Tel : +91(2162) 233857,
 234566 Fax  : 231424

Email : secretary@rayatshikshan.edu

Powered by :Dr.Karmaveer Bhaurao Patil Institute of Information Technology, Satara

Copyright 2009 Rayat Shikshan Sanstha, Satara. All Rights Reserved.